Relacje symetryczne w Prologu

Jeśli potrzebujemy zdefiniować jakąś relację (dajmy na to małżeństwo) jako symetryczną, to posługując się językiem logiki matematycznej możemy ją zapisać mniej więcej tak: Przekładając to na zapis charakterystyczny dla Prologu i dokładając jeszcze kilka faktów dotyczących znanych nam małżeństw uzyskamy: married(X, Y) :- married(Y, X). married(adam, ewa). married(andrzej, aleksandra). married(tadeusz, zofia). Jest to kod syntaktycznie […]

Read More